Ugrás a tartalomra
 1. A tábori rend betartásáért minden táborozó egyformán felelős. A tábori rend előírásai valamennyi táborlakóra érvényesek.

 2. A táborban 18 éven aluliak számára alkoholt fogyasztani, illetve alkoholos befolyásoltság alatt állni szigorúan tilos!

 3. Alkoholt fogyasztani 18 év alatti jelenlétében, illetve közösségi-, nyilvános területen és a közös helyiségekben, valamint a közös programok során minden táborozó számára tilos!

 4. A tábor területén és azon kívül is 18. évüket be nem töltött táborozóknak tilos a dohányzás az Ntv. 2. § (9), 7. § (13), 67. § (1) alapján! A 18 éven felülieknek dohányozni az erre kijelölt helyeken van lehetőségük.

 5. A tábor tisztaságának fenntartásában minden táborozó egyaránt köteles részt venni. A házak rendben tartása az ott lakók, a közösségi területek az azt használó közösségek feladata. Amennyiben a kijelölt dohányzóhelyen a csikkek nem a csikktartóban vannak, illetve a föld szemetes, a dohányzóhely a tisztaság visszaállításáig nem üzemelhet. A hely takarítása a dohányzók feladata.

 6. A tábor területének elhagyását a főszervezőknek minden esetben jelezni kell. A 18 év alattiak felnőtt kísérő nélkül nem hagyhatják el a tábor területét!

 7. Tartsuk tiszteletben mások pihenéshez való jogát. A csendes pihenő alatt, illetve éjjeli időszakban mellőzük a rendzavaró viselkedést, hangoskodást, másokat zavaró zenehallgatást !

 8. A tábor vizesblokkjai közös használatúak minden táborozó számára, ezek állapotára mindenki köteles vigyázni, és lehetővé tenni a többi táborozó számára azok teljes értékű használatát.

 9. Tűzrakás csak a főszervezők által erre kijelölt helyeken és időkben lehetséges.

 10. A szervezői szobákban csak a szervezők tartózkodhatnak. A szervezői irodában, raktárban, konyhában, büfében kizárólag a főszervezők és az ott feladatukat ellátó szervezők tartózkodhatnak, ettől eltérni csak a tábor vezetőjének engedélyével lehet.

 11. A tábor személyzetének szállásaira, raktáraiba és kiegészítő helyiségeibe belépni nem lehet.

 12. Az egészségügyi problémákat (rosszullét, súlyos allergia, baleset) minden esetben jelezni kell a főszervezők felé, ellátásuk az egészségügyi helységben vagy szükség esetén a helyszínen történik.

 13. Amennyiben bármely táborozó a fenti szabályokat megsérti, a táborvezető fenntartja a jogot, hogy saját döntés alapján a táborozót a további részvételből kizárja a részvételi díj megtérítése nélkül.